www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pihlajavesi Savonlinna ala

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pihlajavesi Savonlinna ala > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 76.42 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.42 - 76.42 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.42 m, 25 % todennäköisyydellä yli 76.42 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.42 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.42 m ja maksimiarvo 76.43 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1912 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 76.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 77.58 m, se on havaittu 18.07.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 74.94 m.
  • Havainnot asemalta 0410510 Pihlajavesi, Savonlinna, ala. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.07. vedenkorkeus on keskimäärin 76.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.33 - 76.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.32 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 76.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.23 - 76.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.19 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.08. vedenkorkeus on keskimäärin 76.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.04 - 76.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.95 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 75.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.83 - 75.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.69 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto