www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pihlajavesi Savonlinna ala

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pihlajavesi Savonlinna ala > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 76.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.45 - 76.49 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.45 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 76.47 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.49 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.45 m ja maksimiarvo 76.51 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1912 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 76.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 77.58 m, se on havaittu 18.07.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 74.94 m.
  • Havainnot asemalta 0410510 Pihlajavesi, Savonlinna, ala. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.06. vedenkorkeus on keskimäärin 76.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.45 - 76.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.44 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 76.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.43 - 76.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.40 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 76.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.31 - 76.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.20 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 76.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.10 - 76.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.96 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto