www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kuolimo

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kuolimo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.9.2017 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2017 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2017 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 76.91 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.91 - 76.93 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.91 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.91 m, 25 % todennäköisyydellä yli 76.91 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.91 m ja maksimiarvo 76.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1932 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 77.44 m, se on havaittu 31.12.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.84 m.
  • Havainnot asemalta 0410410 Kuolimo. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 76.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.88 - 76.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.87 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 76.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.89 - 76.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.85 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 76.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.92 - 77.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.88 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 77.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.95 - 77.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.87 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto