www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kuolimo

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kuolimo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.22 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.22 - 77.24 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.22 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.22 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.23 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.24 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.22 m ja maksimiarvo 77.25 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1932 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.13 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 77.44 m, se on havaittu 31.12.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.84 m.
  • Havainnot asemalta 0410410 Kuolimo. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 77.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.19 - 77.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.18 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 77.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.13 - 77.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.11 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 77.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.06 - 77.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.03 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 77.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.08 - 77.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.04 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto