www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Puruvesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Puruvesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.9.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.9.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 27.8 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.40 - 95.6 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.40 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 14.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 52.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.61 m3/s ja maksimiarvo 122 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto