www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Puruvesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Puruvesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.7.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.8.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 92.0 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 65.4 - 152 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 65.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 80.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 125 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 152 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 64.8 m3/s ja maksimiarvo 284 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto