www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Puruvesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Puruvesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.3.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.4.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 24.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 23.1 - 35.7 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 23.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 24.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 35.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 23.1 m3/s ja maksimiarvo 44.5 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto