www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Puruvesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Puruvesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 75.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 75.73 - 75.73 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 75.73 m, 75 % todennäköisyydellä yli 75.73 m, 25 % todennäköisyydellä yli 75.73 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.73 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 75.73 m ja maksimiarvo 75.77 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 75.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.63 - 75.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.62 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 75.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.53 - 75.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.50 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 75.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.38 - 75.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.32 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 75.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.29 - 75.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.20 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto