www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Purnujärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Purnujärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.11.2017 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.10.2017 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.12.2017 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 68.80 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 68.76 - 68.87 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 68.76 m, 75 % todennäköisyydellä yli 68.77 m, 25 % todennäköisyydellä yli 68.82 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 68.87 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 68.76 m ja maksimiarvo 68.97 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1986 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 69.02 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 69.22 m, se on havaittu 10.04.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 68.81 m.
  • Havainnot asemalta 0410440 Purnujärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 68.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 68.64 - 68.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 68.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 68.63 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 68.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 68.64 - 68.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 68.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 68.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 68.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 68.69 - 68.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 68.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 68.61 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 68.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 68.66 - 68.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 68.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 68.62 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto