logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Unnukka, Taipale ylä

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Unnukka, Taipale ylä > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.11.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.11.2023 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.11.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 266 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 186 - 354 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 186 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 234 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 300 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 354 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 164 m3/s ja maksimiarvo 392 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2003 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 324.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 419.10 m3/s, se on havaittu 26.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 188.45 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           213.30           29.645          
  2           313.70           18.796          
  3           342.09           23.882          
  4           360.26           28.176          
  5           373.72           31.653          
  6           384.42           34.543          
  7           393.30           37.007          
  8           400.91           39.153          
  9           407.55           41.051          
  10           413.46           42.753          
  15           435.88           49.327          
  20           451.57           54.008          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           473.50           60.621          
  40           488.96           65.324          
  50           500.91           68.978          
  60           510.66           71.966          
  70           518.89           74.495          
  80           526.00           76.687          
  90           532.28           78.622          
  100           537.89           80.354          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0408200 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.