www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Savivesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Savivesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.12.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.1.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 77.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 47.2 - 171 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 47.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 62.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 135 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 171 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 44.5 m3/s ja maksimiarvo 235 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto