www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Savivesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Savivesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 262 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 175 - 359 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 175 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 216 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 308 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 359 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 173 m3/s ja maksimiarvo 380 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto