www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Savivesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Savivesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 81.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 81.17 - 81.38 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 81.17 m, 75 % todennäköisyydellä yli 81.23 m, 25 % todennäköisyydellä yli 81.33 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.38 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 81.17 m ja maksimiarvo 81.43 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 81.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.68 m, se on havaittu 07.07.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 81.19 m.
  • Havainnot asemalta 0408100 Konnuksen kanava, ala. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 81.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.12 - 81.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.11 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 81.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.12 - 81.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.11 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 81.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.12 - 81.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.10 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 81.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.10 - 81.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.10 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto