www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi Itkonniemi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi Itkonniemi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.12.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.12.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.12.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 337 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 277 - 441 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 277 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 313 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 378 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 441 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 267 m3/s ja maksimiarvo 619 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto