Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi Itkonniemi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi Itkonniemi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.1.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.2.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 165 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 131 - 224 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 131 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 149 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 189 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 224 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 124 m3/s ja maksimiarvo 237 m3/s.