Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi Itkonniemi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi Itkonniemi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.5.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.5.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 562 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 395 - 718 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 395 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 475 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 627 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 718 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 354 m3/s ja maksimiarvo 865 m3/s.