www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi Itkonniemi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi Itkonniemi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.11.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 81.35 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 81.20 - 81.64 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 81.20 m, 75 % todennäköisyydellä yli 81.21 m, 25 % todennäköisyydellä yli 81.54 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.64 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 81.20 m ja maksimiarvo 81.82 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 82.07 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 82.43 m, se on havaittu 10.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 81.64 m.
  • Havainnot asemalta 0407920 Kallavesi, Itkonniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 81.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.16 - 81.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.13 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 81.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.12 - 81.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.08 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 81.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.12 - 81.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.02 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 81.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.21 - 81.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.09 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto