Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi Itkonniemi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi Itkonniemi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.12.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.12.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.12.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 81.77 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 81.77 - 81.81 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 81.77 m, 75 % todennäköisyydellä yli 81.77 m, 25 % todennäköisyydellä yli 81.78 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.81 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 81.77 m ja maksimiarvo 81.99 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1973 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 82.07 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 82.43 m, se on havaittu 10.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 81.64 m.
  • Havainnot asemalta 0407920 Kallavesi, Itkonniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 13.12. vedenkorkeus on keskimäärin 81.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.70 - 81.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.69 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 29.12. vedenkorkeus on keskimäärin 81.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.63 - 81.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 29.01. vedenkorkeus on keskimäärin 81.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.53 - 81.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.49 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 01.03. vedenkorkeus on keskimäärin 81.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.48 - 81.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.45 m.