www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi Itkonniemi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi Itkonniemi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.12.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.12.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 81.49 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 81.30 - 81.76 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 81.30 m, 75 % todennäköisyydellä yli 81.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 81.60 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.76 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 81.29 m ja maksimiarvo 81.94 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1973 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 82.07 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 82.43 m, se on havaittu 10.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 81.64 m.
  • Havainnot asemalta 0407920 Kallavesi, Itkonniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 81.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.26 - 81.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.24 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 81.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.32 - 81.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.27 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 81.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.39 - 81.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.26 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 81.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.38 - 81.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.29 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto