www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi Itkonniemi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi Itkonniemi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 82.08 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 81.75 - 82.34 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 81.75 m, 75 % todennäköisyydellä yli 82.00 m, 25 % todennäköisyydellä yli 82.22 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 82.34 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 81.75 m ja maksimiarvo 82.41 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1973 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 82.07 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 82.43 m, se on havaittu 10.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 81.64 m.
  • Havainnot asemalta 0407920 Kallavesi, Itkonniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 81.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.43 - 81.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.42 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 81.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.34 - 81.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.28 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 81.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.23 - 81.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.15 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 81.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.25 - 81.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.09 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto