www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Ylä-Enonvesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Ylä-Enonvesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.45 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.35 - 8.18 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.35 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.33 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.64 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 8.18 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.28 m3/s ja maksimiarvo 9.23 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1985 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 5.89 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 9.00 m3/s, se on havaittu 21.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 3.33 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           3.03           0.760          
  2           5.60           0.482          
  3           6.33           0.613          
  4           6.80           0.723          
  5           7.14           0.812          
  6           7.42           0.886          
  7           7.65           0.949          
  8           7.84           1.004          
  9           8.01           1.053          
  10           8.16           1.097          
  15           8.74           1.265          
  20           9.14           1.385          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           9.70           1.555          
  40           10.10           1.676          
  50           10.41           1.769          
  60           10.66           1.846          
  70           10.87           1.911          
  80           11.05           1.967          
  90           11.21           2.017          
  100           11.36           2.061          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0405360 Enonkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto