www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Orivesi-Pyhäselkä

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Orivesi-Pyhäselkä > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.11.2017 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.10.2017 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2017 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 396 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 365 - 474 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 365 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 380 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 411 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 474 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 364 m3/s ja maksimiarvo 507 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto