www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Orivesi-Pyhäselkä

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Orivesi-Pyhäselkä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 76.52 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.52 - 76.52 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.52 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.52 m, 25 % todennäköisyydellä yli 76.52 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.52 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.52 m ja maksimiarvo 76.53 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 76.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 76.71 m, se on havaittu 09.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.66 m.
  • Havainnot asemalta 0405140 Orivesi-Pyhäselkä, Arvinsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.07. vedenkorkeus on keskimäärin 76.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.45 - 76.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.44 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 76.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.38 - 76.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.34 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 76.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.18 - 76.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.09 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.09. vedenkorkeus on keskimäärin 76.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.96 - 76.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.84 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto