www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Orivesi-Pyhäselkä

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Orivesi-Pyhäselkä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 75.82 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 75.65 - 75.97 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 75.65 m, 75 % todennäköisyydellä yli 75.73 m, 25 % todennäköisyydellä yli 75.88 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.97 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 75.64 m ja maksimiarvo 76.04 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 76.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 76.74 m, se on havaittu 07.12.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.67 m.
  • Havainnot asemalta 0405140 Orivesi-Pyhäselkä, Arvinsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 75.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.53 - 75.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.53 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 75.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.51 - 75.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.50 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 75.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.53 - 75.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.49 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 75.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.73 - 75.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.65 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto