www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Orivesi-Pyhäselkä

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Orivesi-Pyhäselkä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.2.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.2.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.2.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 76.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.46 - 76.61 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.46 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 76.46 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.61 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.46 m ja maksimiarvo 76.72 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 76.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 76.71 m, se on havaittu 09.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.66 m.
  • Havainnot asemalta 0405140 Orivesi-Pyhäselkä, Arvinsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 76.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.41 - 76.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.41 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 76.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.35 - 76.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.34 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 76.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.21 - 76.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.15 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 76.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.28 - 76.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.16 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto