www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Orivesi-Pyhäselkä

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Orivesi-Pyhäselkä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 75.66 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 75.66 - 75.75 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 75.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 75.66 m, 25 % todennäköisyydellä yli 75.66 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.75 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 75.66 m ja maksimiarvo 75.86 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 76.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 76.74 m, se on havaittu 07.12.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.67 m.
  • Havainnot asemalta 0405140 Orivesi-Pyhäselkä, Arvinsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 75.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.62 - 75.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.62 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 10.01. vedenkorkeus on keskimäärin 75.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.59 - 75.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.57 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 10.02. vedenkorkeus on keskimäärin 75.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.52 - 75.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.50 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 10.03. vedenkorkeus on keskimäärin 75.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.46 - 75.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.42 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto