www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Orivesi-Pyhäselkä

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Orivesi-Pyhäselkä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.1.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 75.89 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 75.89 - 76.09 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 75.89 m, 75 % todennäköisyydellä yli 75.89 m, 25 % todennäköisyydellä yli 75.98 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.09 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 75.89 m ja maksimiarvo 76.24 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 76.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 76.71 m, se on havaittu 09.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.66 m.
  • Havainnot asemalta 0405140 Orivesi-Pyhäselkä, Arvinsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.10. vedenkorkeus on keskimäärin 75.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.83 - 75.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.81 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.11. vedenkorkeus on keskimäärin 75.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.78 - 75.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.73 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.12. vedenkorkeus on keskimäärin 75.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.75 - 75.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.67 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.01. vedenkorkeus on keskimäärin 75.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.70 - 75.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.58 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto