www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Orivesi-Pyhäselkä

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Orivesi-Pyhäselkä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.12.2017 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.12.2017 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.12.2017 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 76.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.26 - 76.31 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.26 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.27 m, 25 % todennäköisyydellä yli 76.29 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.31 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.26 m ja maksimiarvo 76.31 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 76.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 76.71 m, se on havaittu 09.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.66 m.
  • Havainnot asemalta 0405140 Orivesi-Pyhäselkä, Arvinsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.12. vedenkorkeus on keskimäärin 76.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.27 - 76.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.26 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 76.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.30 - 76.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.28 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.01. vedenkorkeus on keskimäärin 76.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.28 - 76.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.21 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 76.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.19 - 76.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.12 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto