www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Vuokonjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Vuokonjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.4.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 18.3 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 10.1 - 28.8 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 10.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 16.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 24.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 8.72 m3/s ja maksimiarvo 37.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto