logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pankajärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pankajärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.10.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.10.2023 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.11.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 198 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 174 - 239 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 174 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 189 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 221 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 239 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 173 m3/s ja maksimiarvo 264 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 235.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 350.00 m3/s, se on havaittu 17.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 154.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           152.89           9.196          
  2           226.82           5.830          
  3           247.73           7.408          
  4           261.12           8.740          
  5           271.02           9.819          
  6           278.90           10.715          
  7           285.45           11.479          
  8           291.05           12.145          
  9           295.94           12.734          
  10           300.29           13.262          
  15           316.80           15.301          
  20           328.36           16.753          
  30           344.51           18.804          
  40           355.89           20.263          
  50           364.69           21.396          
  60           371.87           22.323          
  70           377.93           23.108          
  80           383.17           23.788          
  90           387.79           24.388          
  100           391.92           24.925          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400850 Lieksanjoki Lieksankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.