www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pankajärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pankajärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.12.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 158 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 158 - 158 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 158 m3/s ja maksimiarvo 160 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 235.01 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 350.00 m3/s, se on havaittu 17.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 154.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           150.19           9.816          
  2           226.53           6.224          
  3           248.12           7.908          
  4           261.94           9.330          
  5           272.16           10.481          
  6           280.30           11.438          
  7           287.06           12.254          
  8           292.84           12.964          
  9           297.89           13.593          
  10           302.38           14.156          
  15           319.43           16.333          
  20           331.36           17.883          
  30           348.03           20.073          
  40           359.79           21.630          
  50           368.88           22.840          
  60           376.29           23.830          
  70           382.54           24.667          
  80           387.95           25.393          
  90           392.72           26.033          
  100           396.99           26.607          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400850 Lieksanjoki Lieksankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto