logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pankajärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pankajärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.5.2025 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2025 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2025 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 205 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 145 - 282 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 145 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 180 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 238 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 282 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 132 m3/s ja maksimiarvo 316 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 236.31 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 350.00 m3/s, se on havaittu 17.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 154.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           153.15           9.235          
  2           228.00           5.856          
  3           249.17           7.440          
  4           262.71           8.778          
  5           272.74           9.861          
  6           280.72           10.761          
  7           287.35           11.529          
  8           293.01           12.197          
  9           297.97           12.788          
  10           302.37           13.319          
  15           319.08           15.367          
  20           330.79           16.825          
  30           347.14           18.885          
  40           358.66           20.350          
  50           367.57           21.488          
  60           374.84           22.419          
  70           380.97           23.207          
  80           386.28           23.890          
  90           390.96           24.493          
  100           395.14           25.032          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400850 Lieksanjoki Lieksankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.