www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pankajärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pankajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.8.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.8.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.8.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 115.19 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 115.19 - 115.19 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 115.19 m, 75 % todennäköisyydellä yli 115.19 m, 25 % todennäköisyydellä yli 115.19 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 115.19 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 115.19 m ja maksimiarvo 115.27 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 115.47 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.75 m, se on havaittu 29.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 115.17 m.
  • Havainnot asemalta 0400630 Pankajärvi, Kiviniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 17.08. vedenkorkeus on keskimäärin 115.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 115.15 - 115.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 115.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 115.15 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 03.09. vedenkorkeus on keskimäärin 115.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 115.13 - 115.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 115.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 115.13 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 03.10. vedenkorkeus on keskimäärin 115.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 115.13 - 115.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 115.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 115.10 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 115.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 115.07 - 115.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 115.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 115.01 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto