www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pankajärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pankajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 114.92 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 114.92 - 114.92 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 114.92 m, 75 % todennäköisyydellä yli 114.92 m, 25 % todennäköisyydellä yli 114.92 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 114.92 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 114.92 m ja maksimiarvo 114.94 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 115.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.75 m, se on havaittu 29.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 115.17 m.
  • Havainnot asemalta 0400630 Pankajärvi, Kiviniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 114.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 114.86 - 114.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 114.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 114.85 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 114.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 114.81 - 114.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 114.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 114.81 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 114.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 114.77 - 114.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 114.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 114.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 114.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 114.58 - 114.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 114.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 114.57 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto