www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Onkivesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Onkivesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.8.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.7.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.9.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 72.2 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 39.4 - 167 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 39.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 48.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 103 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 167 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 31.9 m3/s ja maksimiarvo 200 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto