www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Onkivesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Onkivesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.8.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.7.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.8.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 72.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 29.2 - 158 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 29.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 47.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 99.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 25.6 m3/s ja maksimiarvo 214 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1978 - 1999 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 271.97 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 403.80 m3/s, se on havaittu 08.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 151.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           149.07           27.081          
  2           259.68           17.171          
  3           290.96           21.817          
  4           310.99           25.740          
  5           325.81           28.916          
  6           337.59           31.556          
  7           347.39           33.807          
  8           355.76           35.767          
  9           363.09           37.501          
  10           369.59           39.056          
  15           394.29           45.061          
  20           411.59           49.337          
  30           435.74           55.379          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           452.78           59.675          
  50           465.95           63.012          
  60           476.68           65.742          
  70           485.75           68.052          
  80           493.59           70.055          
  90           500.50           71.822          
  100           506.68           73.404          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0406460 Onkivesi Viannonkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto