www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Onkivesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Onkivesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeus on 84.50 metriä. Maksimivedenkorkeuden ajankohta on 16.2.2018 .

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1952 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 85.03 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 85.77 m, se on havaittu 02.06.1955 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 84.70 m.
  • Havainnot asemalta 0406400 Onkivesi, Ahkionlahti, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 85.75 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.03. vedenkorkeus on keskimäärin 84.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 84.33 - 84.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 84.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 84.33 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 84.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 84.25 - 84.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 84.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 84.25 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 84.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 84.22 - 84.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 84.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 84.20 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.05. vedenkorkeus on keskimäärin 84.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 84.58 - 85.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 84.26 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto