www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Onkivesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Onkivesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.12.2017 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.12.2017 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.12.2017 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 84.66 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 84.65 - 84.71 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 84.65 m, 75 % todennäköisyydellä yli 84.65 m, 25 % todennäköisyydellä yli 84.68 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 84.71 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 84.65 m ja maksimiarvo 84.73 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1952 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 85.03 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 85.77 m, se on havaittu 02.06.1955 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 84.70 m.
  • Havainnot asemalta 0406400 Onkivesi, Ahkionlahti, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 85.75 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.12. vedenkorkeus on keskimäärin 84.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 84.65 - 84.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 84.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 84.65 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 84.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 84.65 - 84.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 84.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 84.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.01. vedenkorkeus on keskimäärin 84.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 84.54 - 84.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 84.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 84.54 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 84.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 84.38 - 84.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 84.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 84.37 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto