www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Nerkoonjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Nerkoonjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.11.2017 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2017 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2017 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 90.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.0 - 164 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 77.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 77.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 127 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 164 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 77.0 m3/s ja maksimiarvo 213 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien 1983 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 262.63 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 424.30 m3/s, se on havaittu 04.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 164.73 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
    1           140.02           19.105          
    2           250.37           12.113          
    3           281.58           15.391          
    4           301.56           18.159          
    5           316.35           20.399          
    6           328.11           22.262          
    7           337.88           23.850          
    8           346.23           25.232          
    9           353.54           26.456          
    10           360.03           27.553          
    15           384.67           31.789          
    20           401.93           34.806          
    30           426.03           39.068          
    40           443.02           42.099          
    50           456.16           44.453          
    60           466.87           46.379          
    Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
    70           475.91           48.009          
    80           483.74           49.421          
    90           490.63           50.668          
    100           496.80           51.784          
  • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0406260 Porovesi Nerohvirta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto