www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Nerkoonjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Nerkoonjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 211 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 211 - 315 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 211 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 211 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 242 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 315 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 211 m3/s ja maksimiarvo 392 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1983 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 262.63 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 424.30 m3/s, se on havaittu 04.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 164.73 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           140.02           19.105          
  2           250.37           12.113          
  3           281.58           15.391          
  4           301.56           18.159          
  5           316.35           20.399          
  6           328.11           22.262          
  7           337.88           23.850          
  8           346.23           25.232          
  9           353.54           26.456          
  10           360.03           27.553          
  15           384.67           31.789          
  20           401.93           34.806          
  30           426.03           39.068          
  40           443.02           42.099          
  50           456.16           44.453          
  60           466.87           46.379          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           475.91           48.009          
  80           483.74           49.421          
  90           490.63           50.668          
  100           496.80           51.784          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0406260 Porovesi Nerohvirta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto