www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Nerkoonjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Nerkoonjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 8.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 204 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 141 - 345 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 141 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 171 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 272 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 345 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 129 m3/s ja maksimiarvo 394 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1983 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 264.84 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 424.30 m3/s, se on havaittu 04.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 164.73 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           141.96           19.452          
  2           252.56           12.334          
  3           283.83           15.671          
  4           303.85           18.489          
  5           318.67           20.771          
  6           330.46           22.667          
  7           340.25           24.284          
  8           348.63           25.692          
  9           355.95           26.937          
  10           362.45           28.054          
  15           387.15           32.368          
  20           404.44           35.439          
  30           428.59           39.779          
  40           445.62           42.865          
  50           458.79           45.263          
  60           469.52           47.224          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           478.59           48.883          
  80           486.43           50.321          
  90           493.34           51.591          
  100           499.52           52.727          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0406260 Porovesi Nerohvirta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto