www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Nerkoonjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Nerkoonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.11.2017 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2017 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.12.2017 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 85.69 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 85.66 - 85.75 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 85.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 85.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 85.72 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 85.75 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 85.66 m ja maksimiarvo 85.78 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1952 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 86.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 87.12 m, se on havaittu 29.05.1955 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 85.68 m.
  • Havainnot asemalta 0406200 Porovesi, Nerkoo, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 87.00 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.12. vedenkorkeus on keskimäärin 85.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.66 - 85.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.65 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 85.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.63 - 85.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.62 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.01. vedenkorkeus on keskimäärin 85.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.52 - 85.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.51 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 85.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.45 - 85.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.44 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto