www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Nerkoonjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Nerkoonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 85.77 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 85.65 - 86.22 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 85.65 m, 75 % todennäköisyydellä yli 85.69 m, 25 % todennäköisyydellä yli 85.98 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 86.22 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 85.65 m ja maksimiarvo 86.29 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1952 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 86.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 87.12 m, se on havaittu 29.05.1955 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 85.68 m.
  • Havainnot asemalta 0406200 Porovesi, Nerkoo, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 87.00 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.07. vedenkorkeus on keskimäärin 85.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.59 - 85.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 85.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.55 - 85.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.52 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.08. vedenkorkeus on keskimäärin 85.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.51 - 85.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.46 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 85.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.54 - 85.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.49 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto