www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Nerkoonjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Nerkoonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 12.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 86.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 85.65 - 86.24 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 85.65 m, 75 % todennäköisyydellä yli 85.81 m, 25 % todennäköisyydellä yli 86.21 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 86.24 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 85.64 m ja maksimiarvo 86.32 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1952 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 86.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 87.12 m, se on havaittu 29.05.1955 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 85.68 m.
  • Havainnot asemalta 0406200 Porovesi, Nerkoo, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 87.00 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.03. vedenkorkeus on keskimäärin 85.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.43 - 85.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 85.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.36 - 85.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.35 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 85.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.30 - 85.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 85.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.21 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.05. vedenkorkeus on keskimäärin 85.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.49 - 86.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.29 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto