www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kiuruvesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kiuruvesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.11.2017 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.10.2017 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.12.2017 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 88.32 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 88.31 - 88.79 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 88.31 m, 75 % todennäköisyydellä yli 88.32 m, 25 % todennäköisyydellä yli 88.51 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.79 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 88.31 m ja maksimiarvo 89.37 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1986 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 89.29 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 90.12 m, se on havaittu 29.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 88.54 m.
  • Havainnot asemalta 0405400 Kiuruvesi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 88.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.29 - 88.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 88.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.29 - 88.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.26 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 88.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.29 - 88.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.27 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 88.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.29 - 88.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.27 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto