www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kiuruvesi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kiuruvesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 88.27 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 88.27 - 88.29 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 88.27 m, 75 % todennäköisyydellä yli 88.27 m, 25 % todennäköisyydellä yli 88.28 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.29 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 88.27 m ja maksimiarvo 88.37 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1986 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 89.28 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 90.12 m, se on havaittu 29.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 88.54 m.
  • Havainnot asemalta 0405400 Kiuruvesi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.07. vedenkorkeus on keskimäärin 88.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.27 - 88.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.26 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 88.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.25 - 88.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.24 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.08. vedenkorkeus on keskimäärin 88.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.26 - 88.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.21 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 88.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.20 - 88.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.16 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto