www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Salahminjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Salahminjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.10.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.8.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.10.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 9.67 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.48 - 16.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.48 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 6.94 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 11.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 16.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.45 m3/s ja maksimiarvo 25.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1969 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 32.52 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 48.80 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 11.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           15.76           2.307          
  2           30.84           1.463          
  3           35.11           1.858          
  4           37.84           2.193          
  5           39.86           2.463          
  6           41.46           2.688          
  7           42.80           2.880          
  8           43.94           3.047          
  9           44.94           3.194          
  10           45.83           3.327          
  15           49.20           3.838          
  20           51.55           4.203          
  30           54.85           4.717          
  40           57.17           5.083          
  50           58.97           5.368          
  60           60.43           5.600          
  70           61.67           5.797          
  80           62.74           5.968          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           63.68           6.118          
  100           64.52           6.253          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0405750 Salahminjärvi Salahmi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto