www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Salahminjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Salahminjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 3.83 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 19.2.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1969 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 32.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 48.80 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 11.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           15.47           2.358          
  2           30.70           1.495          
  3           35.00           1.899          
  4           37.76           2.241          
  5           39.80           2.518          
  6           41.42           2.747          
  7           42.77           2.943          
  8           43.92           3.114          
  9           44.93           3.265          
  10           45.83           3.400          
  15           49.23           3.923          
  20           51.61           4.295          
  30           54.93           4.821          
  40           57.28           5.196          
  50           59.09           5.486          
  60           60.57           5.724          
  70           61.82           5.925          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           62.90           6.099          
  90           63.85           6.253          
  100           64.70           6.391          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0405750 Salahminjärvi Salahmi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto