www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Salahminjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Salahminjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.12.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.86 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.76 - 2.01 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.76 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.80 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.93 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.01 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.75 m3/s ja maksimiarvo 3.10 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1969 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 32.48 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 48.80 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 11.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           15.37           2.415          
  2           30.77           1.531          
  3           35.13           1.946          
  4           37.92           2.295          
  5           39.98           2.579          
  6           41.62           2.814          
  7           42.98           3.015          
  8           44.15           3.190          
  9           45.17           3.344          
  10           46.07           3.483          
  15           49.51           4.018          
  20           51.92           4.400          
  30           55.28           4.938          
  40           57.66           5.322          
  50           59.49           5.619          
  60           60.98           5.863          
  70           62.25           6.069          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           63.34           6.247          
  90           64.30           6.405          
  100           65.16           6.546          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0405750 Salahminjärvi Salahmi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto