www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Salahminjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Salahminjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.4.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 28.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 12.1 - 49.7 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 12.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 21.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 39.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 49.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 11.8 m3/s ja maksimiarvo 65.7 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1969 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 32.75 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 48.80 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 11.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           15.64           2.446          
  2           31.04           1.551          
  3           35.40           1.971          
  4           38.19           2.325          
  5           40.25           2.612          
  6           41.89           2.851          
  7           43.25           3.054          
  8           44.42           3.231          
  9           45.44           3.388          
  10           46.34           3.528          
  15           49.78           4.071          
  20           52.19           4.457          
  30           55.55           5.003          
  40           57.93           5.391          
  50           59.76           5.692          
  60           61.25           5.939          
  70           62.52           6.148          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           63.61           6.329          
  90           64.57           6.488          
  100           65.43           6.631          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0405750 Salahminjärvi Salahmi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto