www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Salahminjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Salahminjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.89 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.89 - 109.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.89 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.89 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.89 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 109.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.89 m ja maksimiarvo 109.44 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1967 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 110.08 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 111.16 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 109.19 m.
  • Havainnot asemalta 0405700 Salahminjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.07. vedenkorkeus on keskimäärin 108.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.80 - 108.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.78 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 108.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.74 - 108.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.71 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.08. vedenkorkeus on keskimäärin 108.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.69 - 108.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 108.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.63 - 108.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.53 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto