www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Syväri

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Syväri > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.8.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.8.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.8.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 20.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 19.0 - 34.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 19.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 25.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 34.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 19.0 m3/s ja maksimiarvo 44.9 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1989 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 81.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 135.80 m3/s, se on havaittu 12.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 45.92 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           41.81           6.313          
  2           77.12           4.003          
  3           87.10           5.086          
  4           93.49           6.000          
  5           98.22           6.741          
  6           101.99           7.356          
  7           105.11           7.881          
  8           107.79           8.338          
  9           110.12           8.742          
  10           112.20           9.105          
  15           120.09           10.505          
  20           125.61           11.501          
  30           133.32           12.910          
  40           138.76           13.911          
  50           142.96           14.689          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  60           146.39           15.326          
  70           149.28           15.864          
  80           151.78           16.331          
  90           153.99           16.743          
  100           155.96           17.112          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0407260 Syväri Lastukoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto