www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Syväri

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Syväri > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.5.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 96.25 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 95.90 - 96.46 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 95.90 m, 75 % todennäköisyydellä yli 95.99 m, 25 % todennäköisyydellä yli 96.35 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 96.46 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 95.89 m ja maksimiarvo 96.59 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1906 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 96.41 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 97.61 m, se on havaittu 24.05.1943 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 95.37 m.
  • Havainnot asemalta 0407200 Syväri, Lastukoski, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 17.08. vedenkorkeus on keskimäärin 95.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.86 - 95.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.85 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 03.09. vedenkorkeus on keskimäärin 95.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.84 - 95.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.82 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 03.10. vedenkorkeus on keskimäärin 95.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.86 - 95.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.78 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 95.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.88 - 95.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.82 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto