www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Korpinen

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Korpinen > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 79.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 51.5 - 95.0 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 51.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 70.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 86.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 48.9 m3/s ja maksimiarvo 108 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto