www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Korpinen

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Korpinen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 110.08 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 110.08 - 110.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 110.08 m, 75 % todennäköisyydellä yli 110.08 m, 25 % todennäköisyydellä yli 110.08 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 110.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 110.08 m ja maksimiarvo 110.17 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1917 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 110.65 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 111.57 m, se on havaittu 24.05.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 109.86 m.
  • Havainnot asemalta 0406900 Korpijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.07. vedenkorkeus on keskimäärin 110.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 110.04 - 110.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 110.03 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 109.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.98 - 109.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.98 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.08. vedenkorkeus on keskimäärin 109.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.95 - 109.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.86 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 110.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 110.01 - 110.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.99 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto