www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Korpinen

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Korpinen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.11.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.11.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.11.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 110.25 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 110.01 - 110.32 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 110.01 m, 75 % todennäköisyydellä yli 110.20 m, 25 % todennäköisyydellä yli 110.27 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 110.32 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 110.00 m ja maksimiarvo 110.35 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1917 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 110.65 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 111.57 m, se on havaittu 24.05.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 109.86 m.
  • Havainnot asemalta 0406900 Korpijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 17.08. vedenkorkeus on keskimäärin 109.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.98 - 109.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.97 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 03.09. vedenkorkeus on keskimäärin 109.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.97 - 109.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.96 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 03.10. vedenkorkeus on keskimäärin 110.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 110.02 - 110.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 110.00 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 110.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 110.20 - 110.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.98 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto