logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kiltuanjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kiltuanjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.10.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.10.2023 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.11.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 23.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.9 - 36.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 16.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 28.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 36.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 16.8 m3/s ja maksimiarvo 41.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2007 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 36.98 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 59.66 m3/s, se on havaittu 09.12.2006 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 18.24 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           18.44           4.085          
  2           35.13           2.590          
  3           39.85           3.291          
  4           42.87           3.883          
  5           45.11           4.362          
  6           46.88           4.760          
  7           48.36           5.100          
  8           49.62           5.395          
  9           50.73           5.657          
  10           51.71           5.892          
  15           55.44           6.797          
  20           58.04           7.442          
  30           61.69           8.354          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           64.26           9.002          
  50           66.24           9.505          
  60           67.86           9.917          
  70           69.23           10.266          
  80           70.41           10.568          
  90           71.46           10.834          
  100           72.39           11.073          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0406861 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.