logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kiltuanjärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kiltuanjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.4.2025 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.12.2024 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2025 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 27.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 15.2 - 43.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 15.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 24.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 33.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 43.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 13.0 m3/s ja maksimiarvo 59.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2007 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 37.05 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 59.66 m3/s, se on havaittu 09.12.2006 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 18.24 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           19.09           3.838          
  2           35.25           2.434          
  3           39.82           3.092          
  4           42.75           3.648          
  5           44.92           4.099          
  6           46.64           4.473          
  7           48.07           4.792          
  8           49.29           5.070          
  9           50.36           5.315          
  10           51.31           5.536          
  15           54.92           6.387          
  20           57.45           6.993          
  30           60.98           7.849          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           63.47           8.458          
  50           65.39           8.931          
  60           66.96           9.318          
  70           68.28           9.646          
  80           69.43           9.930          
  90           70.44           10.180          
  100           71.34           10.404          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0406861 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.