www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Laakajärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Laakajärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 22.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.81 - 33.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.81 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 17.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 33.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 7.65 m3/s ja maksimiarvo 36.9 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1983 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 27.52 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 37.60 m3/s, se on havaittu 06.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 18.40 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           18.48           1.329          
  2           26.62           0.842          
  3           28.92           1.070          
  4           30.39           1.263          
  5           31.48           1.419          
  6           32.35           1.548          
  7           33.07           1.659          
  8           33.69           1.755          
  9           34.23           1.840          
  10           34.71           1.916          
  15           36.52           2.211          
  20           37.80           2.421          
  30           39.57           2.717          
  40           40.83           2.928          
  50           41.80           3.092          
  60           42.59           3.226          
  70           43.25           3.339          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           43.83           3.437          
  90           44.34           3.524          
  100           44.80           3.602          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0406750 Laakajärvi Kiltua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto