www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Laakajärvi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Laakajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.5.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 164.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 164.59 - 164.83 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 164.59 m, 75 % todennäköisyydellä yli 164.68 m, 25 % todennäköisyydellä yli 164.79 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 164.83 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 164.57 m ja maksimiarvo 164.90 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 164.78 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 164.98 m, se on havaittu 05.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 164.41 m.
  • Havainnot asemalta 0406700 Laakajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 163.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 163.63 - 163.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 163.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 163.63 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 04.04. vedenkorkeus on keskimäärin 163.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 163.48 - 163.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 163.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 163.47 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 04.05. vedenkorkeus on keskimäärin 164.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 163.76 - 164.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 164.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 163.39 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 04.06. vedenkorkeus on keskimäärin 164.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 164.64 - 164.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 164.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 164.54 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto