www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Koitere Surinkivi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Koitere Surinkivi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.12.2017 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.11.2017 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 143.81 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 143.77 - 144.02 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 143.77 m, 75 % todennäköisyydellä yli 143.77 m, 25 % todennäköisyydellä yli 143.84 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 144.02 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 143.77 m ja maksimiarvo 144.05 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 143.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 144.11 m, se on havaittu 17.12.2006 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 143.62 m.
  • Havainnot asemalta 0402711 Koitere, Surinkivi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.12. vedenkorkeus on keskimäärin 143.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 143.76 - 143.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 143.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 143.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 143.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 143.71 - 143.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 143.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 143.68 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.01. vedenkorkeus on keskimäärin 143.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 143.64 - 143.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 143.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 143.55 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 143.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 143.10 - 143.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 143.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 143.00 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto