www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Koitere Surinkivi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Koitere Surinkivi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 143.72 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 143.55 - 144.00 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 143.55 m, 75 % todennäköisyydellä yli 143.66 m, 25 % todennäköisyydellä yli 143.84 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 144.00 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 143.52 m ja maksimiarvo 144.17 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 143.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 144.11 m, se on havaittu 17.12.2006 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 143.62 m.
  • Havainnot asemalta 0402711 Koitere, Surinkivi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 142.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 142.64 - 142.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 142.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 142.64 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 142.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 142.41 - 142.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 142.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 142.40 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 142.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 142.26 - 142.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 142.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 142.19 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 143.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 143.29 - 143.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 143.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 143.18 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto