www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Viiksinselkä

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Viiksinselkä > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.11.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.11.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.12.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 18.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 15.5 - 22.9 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 15.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 17.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 21.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 22.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 15.2 m3/s ja maksimiarvo 26.4 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto